Town Bowl Final 2022
Feinal Town Bowl 2022
A repeat of the 2019 final saw Elgan Gwynedd and John Adshead in this year's final. But this time round John got his hands on the Trophy in emphatic fashion. Taking only 27 holes to become this year's Town Bowl Champion. Congratulations to John and well done to Elgan on making the final.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am yr ail dro yn rownd terfynol 2019 gwelwyd Elgan Gwynedd a John Adshead yn y rownd derfynol eleni. Ond y tro hwn John cafodd ei ddwylo ar y Tlws gydag ymdrech trawiadol. Cymerodd dim ond 27 twll i ddod yn Bencampwr Town Bowl eleni.
Llongyfarchiadau i John a da iawn i Elgan ar gyrraedd y rownd derfynol.