Cyngrhair ‘Golf Sixes’ 2022
Golf Sixes League 2022
Dydd Mawrth oedd y tro cyntaf i rai o’r ieuenctid gymeryd rhan mewn gêm gystadleuol wedi ei drefnu gan y ‘Golf Foundation’ drwy Golff Cymru. Mae yn rhan o gyngrhair cenedlaethol sydd yn cael ei redeg ers sawl blwyddyn.

Aeth criw o 6 i Glwb Golff Caernarfon i gystadlu yn erbyn ieuenctid Caernarfon a Nefyn. Bu chwarae arbenning o dda ac ystyried mai dyma’r tro cyntaf i rai ohonynt chwarae ar gwrs!

Ymrwymiad ardderchog gan yr ieuenctid ac er i ni ddod yn 3ydd y to hwn mae yna sylfaen gref i’r dyfodol.
Da iawn i pob un ohonynt ac edrych ymlaen i’r nesaf yn Nefyn ar y 23ain o Awst.

Carys
Trefnydd IeuenctidTuesday was the first time some of the youngsters took part in a competitive match organized by the Golf Foundation via Wales Golf. This was part of the national league that has been running for many years.

A group of 6 youngsters went to Caernarfon Golf Club to compete against both Caernarfon and Nefyn. The format was a 2-ball Texas Scramble and some great golf was played, when consideration is given to this being the first time for many to play on a course!

Excellent commitment from the youngsters and although we were 3rd this time we have a very strong foundation for the future.
Well done to each and everyone, and now we will look forward to the next match in Nefyn on the 23rd of August.

Carys
Junior Organiser

Chwaraewyr – Players
Siôn Llywelyn
Efa Piercy
Tomos Elfyn Griffiths
Robert Wyn Jones
Iwan Jones
Ifan Llyr Griffiths