Adran Ieuenctid Clwb Golff Porthmadog
Junior Section Porthmadog Golf Club
Bellach mae’r sesiynnau hyfforddi ar gyfer ieuenctid yn mynd ymlaen gyda Mark ein Pro yn hyfforddi pob dydd Llun am 4pm.
Bydd nifer ohonynt yn cymeryd rhan yng Nghynrair y ‘Golf Sixes’ sydd yn cymeryd rhan drwy’r Deyrnas Unedig ar lefel clybiau yn gymunedol.
Wales Golf - Golf Sixes Leagues


Bydd ieuenctid Porthmadog yn cystadlu yn erbyn Caernarfon a Nefyn yn y gyngrhair leol yng Ngwynedd.

Dymunwn yn dda iddynt yn y gêm gyntaf yng Nghaernarfon ar y 9ed Awst.

Pob hwyl i chi gyd!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

The training sessions for the youngsters are well underway with Mark our Pro training every Monday at 4 pm.

Several of the youngsters will be taking part in the Golf Sixes competition which is organized throughout the UK on a community club level.
Wales Golf - Golf Sixes Leagues

The Porthmadog youngsters will be competing against Caernarfon and Nefyn in the Gwynedd local league.

We wish them well in their first match in Caernarfon on the 9th of August.

Good luck to you all!